W przypadku przedsiębiorców Kancelaria oferuje prawną obsługę bieżącą oraz reprezentację przedsądową jak i procesową. Posiadam wieloletnie doświadczenie w procesach przed sądami gospodarczymi. Obsługuje spółki cywilne i handlowe, w pełnym zakresie niezbędnej ochrony prawnej.